Opinie — Emmef

Hier volgen mijn meest recente opinies over variërende onderwerpen.

Sympathie voor de boeren
Hoekstra lijkt volgens het NRC van plan de sympathie voor het platteland te herwinnen. 1 Ik hoop dat die sympathie echt is, want we moeten de boeren die in de klem zitten echt helpen. Echt helpen betekent niet uitstellen of de rotzooi op de samenleving en de toekomst afwentelen, maar het verwijderen van die klem. Ik zal eerst uiteenzetten wat die klem is en dan wat oplossingen aandragen.
Landbouwmeevaller
Een meevaller: volgens de NRC blijkt uit nieuw onderzoek door het ministerie van Financiën dat boeren hun uitstoot veel minder hoeven te reduceren, wanneer meer Nederlanders elektrisch gaan rijden, kolencentrales gesloten worden en fabrieken hun uitstoot verminderen.