Emmef

Deze site bevat mijn opinie over allerlei zaken (hoewel het natuurlijk start met slechts één zaak). Ook wil ik op deze site onderbouwd laten zien hoe kranten, tijdschriften en andere media erg selectief zijn in de informatie die ze presenteren, maar niet gebaseerd op de kwaliteit van die informatie. Bovendien groeit het gebruik van kromme- of drogredeneringen.12 Eenzijdigheid of polarisatie is mijns inziens een groot probleem voor de democratie, en een belangrijke reden voor de vele crises die we nu als wereld doorlopen. Zeker wanneer mensen in bubbels leven en niet meer in staat zijn om analytisch zin van onzin te onderscheiden. Laat deze site mijn bijdrage zijn.

Delft, 21 augustus 2022.

Meest recent

Sympathie voor de boeren
Hoekstra lijkt volgens het NRC van plan de sympathie voor het platteland te herwinnen. 1 Ik hoop dat die sympathie echt is, want we moeten de boeren die in de klem zitten echt helpen. Echt helpen betekent niet uitstellen of de rotzooi op de samenleving en de toekomst afwentelen, maar het verwijderen van die klem. Ik zal eerst uiteenzetten wat die klem is en dan wat oplossingen aandragen.
Landbouwmeevaller
Een meevaller: volgens de NRC blijkt uit nieuw onderzoek door het ministerie van Financiën dat boeren hun uitstoot veel minder hoeven te reduceren, wanneer meer Nederlanders elektrisch gaan rijden, kolencentrales gesloten worden en fabrieken hun uitstoot verminderen.