Economie — Emmef

Op dit moment worden de pagina's over economie bijgewerkt.

Can interest be payed only by incurring new debt?
In general, the person that lends out Money will ask interest for that service. In the modern economy, bank credit creates money in the form of debt, while repaying debt destroys it. The interest money is not created with the loan. Some propose that it is therefore impossible to pay that interest without someone (else) taking on more debt first. It turns out taking the extra debt is necessary, however, not because of the interest. Fun!
Archief - Alternatief geldsysteem
Op dit moment wordt het leeuwendeel van het geld in omloop gebracht als schuld aan private banken. Ook het volledige girale betaalsysteem bevindt zich op de balans van deze private banken. De geschiedenis leert dat het huidige systeem instabiel en fragiel is en bovendien alleen in stand kan worden gehouden met een publiek infuus. Ik zal proberen een alternatief systeem te beschrijven dat de verantwoordelijkheid van geldcreatie verschuift naar de primaire bank. Het is echter geen full-reserve of goudstandaard-gebonden systeem, noch een systeem waar een centrale macht volledig bepaalt wie een lening krijgt. 1