Levensovertuiging — Emmef / Maatschappij

Levensovertuiging, geloof, godsdienst en religie: “Wat een synoniemen!”, zou je kunnen zeggen.

Maar een levensovertuiging die niks met de manier waarop je moet leven heeft te maken, is geen religie. Een religie die niets met een of meerdere bovennatuurlijke machten te maken heeft, is geen godsdienst. Maar wat is dan geloof? Als ik individueel iets vind maar ik laat anderen lekker hun gang gaan: ben ik dan religieus? Of godsdienstig?

In het vervolg hanteer ik de volgende definities:

Definities

Levensovertuiging
De overtuiging die een individu heeft over het leven, de wereld en het universum in de meest brede zin van het woord.
Geloof
Een levensovertuiging die een wijze van leven voorschrijft.
Godsdienst
Een geloof dat tevens (een) bovennatuurlijke macht(en) beschrijft.
Religie
Een geïnstitutionaliseerde vorm van een geloof. Er is sprake van een religie wanneer er spirituele leiders op het toneel verschijnen en absolute Waarheden die leidend worden verondersteld voor de samenleving als geheel: belijden wordt leiden en soms lijden.

Levensovertuiging en vrijheid

In de Grondwet (alternatieve formulering) is er duidelijk sprake van dat vrijheid twee kanten op werkt: er is vrijheid, zolang het beoefenen daarvan niet resulteert in het ontnemen van diezelfde vrijheid aan anderen. Wat betekent dat laatste precies?

Ontnemen van vrijheid

( bezig )

Conclusie

( bezig )