Ouwe zooi — Emmef / Economie / Geld

Oude zooi

Deze pagina's zijn oud en moeten verbeterd.

Geld is handig en interessant. Het komt ook nog in verschillende smaken. En het is op allerlei manier in omloop of juist niet. Bovendien kan het gemaakt worden en weer vernietigd. Het geldsysteem is essentieel voor de economie. Maar hoe werkt ons geldsysteem eigenlijk? Is alle geld schuld? Schuld aan wie? En wat is de rol van banken in dit systeem? Enzovoorts.

Een product1 heeft een prijs. Die prijs is uitgedrukt of in een eenheid van een valuta zoals de Euro. Zo'n product kan gekocht worden door een aantal – dat overeenkomdt met de prijs – eenheden geld. Sommige vormen van geld, zoals chartaal geld (cash), zijn een wettig betaalmiddel: een verkoper is dus verplicht dat te accepteren.2 Dit chartale geld – de echte valuta – wordt in het algemeen gemaakt en vernietigd door een centrale bank. Als de centrale bank de eenheid van de valuta rechtstreeks relateert aan een hoeveelheid waardevaste bezittingen, zeg, goud, dan is er sprake van een goudstandaard. Als de centrale bank dit verband loslaat, is er sprake van fiat geld. De centrale bank kan dan in principe zo veel of weinig mogelijk geld maken als gewenst, waarbij rekening gehouden kan worden met monetaire effecten als ontwaarding. Onafhankelijk van de keuze voor fiat geld of een goudstandaard, bestaat er ook giraal geld: geldt dat gemaakt en vernietigd wordt door private banken.3 Private banken lenen in het algemeen geen geld van spaarders uit, zoals dat in veel leerboeken wordt beschreven. In plaats daarvan is een lening letterlijk de creatie van giraal geld en het aflossen ervan de vernietiging van giraal geld, zie Geld als schuld.3


Nog niet af!